Sveikas lankytojau, gali prisijungti arba užsiregistruoti.

Pristatymo informacija

Administratorius pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą, išskyrus atvejus kai užsakyme  nurodyta, jog prekė apmokama grynais, pristačius prekę. Prekes Administratorius pristato ar siunčia tik Lietuvos ribose išskyrus Kuršių Neriją.  Prekių pristatymo Lietuvos Respublikoje kaina  yra tokia, kokia yra nurodyta elektroninėje Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje, prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekės pristatomos Klientui paprastai per 1-2 darbo dienas. Po užsakymo, jei pristatymas gali užtrukti daugiau nei 2 d.,pardavėjas visada susisiekia su Klientu ir aptaria pristatymo sąlygas
Pristačius prekę ,Klientas ar asmuo atsiimantis prekę privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Klientas, asmuo, nurodytas Kliento užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui, asmeniui nurodytam Kliento užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.