Sveikas lankytojau, gali prisijungti arba užsiregistruoti.

Sąlygos ir taisyklės

Užsakymas ir pristatymas

Administratorius pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą, išskyrus atvejus kai užsakyme  nurodyta, jog prekė apmokama grynais, pristačius prekę. Prekes Administratorius pristato ar siunčia tik Lietuvos ribose išskyrus Kuršių Neriją.  Prekių pristatymo Lietuvos Respublikoje kaina  yra tokia, kokia yra nurodyta elektroninėje Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje, prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekės pristatomos Klientui paprastai per 1-2 darbo dienas. Po užsakymo, jei pristatymas gali užtrukti daugiau nei 2 d.,pardavėjas visada susisiekia su Klientu ir aptaria pristatymo sąlygas
Pristačius prekę ,Klientas ar asmuo atsiimantis prekę privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Klientas, asmuo, nurodytas Kliento užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui, asmeniui nurodytam Kliento užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

Garantija.

Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiamas 14 dienų kokybės garantijos terminas, išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje pateiktame konkrečios prekės aprašyme yra nurodytas kitas kokybės garantijos terminas.
Jei Klientas gauna prekę su defektu, Klientui ir Pardavėjui susitarus, Klientas turi teisę pasilikti prekę su defektu(ais) bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos, pasikeisti į naują arba susigrąžinti susimokėtus pinigus. Klientas visada, prieš užsakydamas prekę, gali susisiekti su pardavėju ir pasiteirauti apie garantijos laikotarpį.

Grąžinimo teisė

Klientas turi teisę grąžinti tas nusipirktas ir jam nepatikusias prekes, kurių grąžinimo galimybė yra imperatyviai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tokias prekes Klientas gali grąžinti per atitinkamas prekes pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas prekes paštu, ne vėliau nei per 14 dienų nuo prekės pristatymo Klientui dienos. Tokiu atveju Klientui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina. Klientui negrąžinamos ir nekompensuojamos Prekės pristatymo išlaidos, jeigu Prekės pristatymas buvo mokamas. Prekės grąžinimo Administratoriui išlaidas apmoka Klientas. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ Prieš grąžinant prekę būtinai susisiekti su Pardavėju.